Sunday, 20/09/2020 - 20:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Phú Thịnh

Sơ kết thi đua đợt 2

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT II.docx

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT II (HỌC KÌ I)

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

I. Những số liệu cơ bản (đến tháng 31/12/2018):

1.Tình hình đội ngũ:

- Tổng số CNVC & LĐ : 22 ; Trong đó nữ: 20

- Tổng số CBGV trong biên chế: 18 ; Trong đó nữ: 16

- Tổng số CBGV ngoài biên chế: 4 ; Trong đó nữ: 4

2. Công tác phát triển Đảng:

- Tổng số Đảng viên: 13 đồng chí; Nữ: 11 đồng chí.

- Số Đảng viên được kết nạp: 2

3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Số CBGV đang đi học để đạt trình độ: 0 đ/c

- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Đã tốt nghiệp Trung cấp chính trị hiện có: 2 đ/c

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ động công đoàn:

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lí, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định.

- Phối hợp với nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách hiện hành cho CBG, thường xuyên chăm lo các hoạt động tinh thần .

- Vận động CBĐV Công đoàn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia ủng hộ các loại quỹ đạt 100% .

- Cùng với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CBVC. tổ chức cho CBGV và HS đăng kí các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể.

- Tổ chức kỉ niệm ngày TL Hội LHPNVN 20/10.

- Phối hợp cùng nhà trường tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

- Phối hợp với chuyên môn phân công công tác hợp lí cho CBGV.

- Xét nâng l­ương quý IV (Xét nâng lương thường xuyên và PCTNN) đúng đủ, kịp thời.

- Thăm hỏi ốm đau kịp thời.

- Lập danh sách đề nghị LĐLĐ tặng quà nhân dịp tết Kỉ Hợi cho 1 đ/c.

- Đề xuất và thực hiện đúng theo Thông tư 28 quy định về giảm trừ tiết dạy đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách.

2. Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGLĐ thực hiện về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác của công đoàn.

- Cùng nhà trường tổ chức các hình thức tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nhiệm vụ, các văn bản quy định của ngành.

- Phối hợp với CM tổ chức cho CBGV bồi dưỡng CTBDTX. Mở các chuyên đề dạy học tích cực và công nghệ giáo dục nhằm nâng cao chất lượng.

3. Việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vận động trong NGNLĐ:

- Hưởng ứng và tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động trong ngành GD. (Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động: “dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm) và thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Kết quả trong học kì 1: 100% đoàn viên đều thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- Công tác kế hoạch hoá gia đình: Thực hiện tốt

- Số nữ CNVCLĐ sinh con năm 2018: 2 đồng chí.

- Số CBGV sinh con thứ 3: Không có.

- Công tác thi đua: Số liệu đăng ký thi đua năm học 2018 -2019 cụ thể như sau:

Tổng số CBGV

Tổng số đảng viên

Số người đăng ký danh hiệu LĐTT/TS CBGV (tỷ lệ %)

Số người đăng ký danh hiệu CSTĐ/TS LĐTT (tỷ lệ %)

Danh hiệu thi đua

năm học 2017– 2018 đạt được

21

13

19/21=90,5%

3/21=15,8%

 - Tập thể Lao động Tiên tiến

- Đăng ký xây dựng cơ quan văn hoá: Đạt cơ quan văn hóa.

(Thời gian đăng kí: Tháng 9/2018)

Kết quả công nhận năm 2018: Đạt cơ quan văn hóa.

- Công tác XHHGD: Phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh vào đầu năm học và kết thúc học kì 1.

- Công tác từ thiện nhân đạo: Công đoàn đã tuyên truyền, vận động toàn thể CBGV - NV tham gia tốt công tác ủng hộ, từ thiện.

+ Tham gia ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ trẻ thơ, quỹ người nghèo, chất độc màu da cam, … mỗi loại ủng hộ 1 ngày lương thu nhập/1đ/c.

4. Xây dựng công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

+ Tháng 10 Công đoàn kết hợp với Nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVC: Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng nội dung.

+ Trong các buổi họp đảng viên, buổi sinh hoạt Công đoàn đã đóng góp ý kiến, góp ý cho đảng viên trong chi bộ.

- Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Công đoàn và BGH Nhà trường đã xây dựng quy chế và thực hiện đúng theo quy chế.

- Thực hiện tốt mô hình “3 có”; “3 không”.

- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân duy trì thường xuyên.

5. Công tác nữ công:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng theo chương trình của tổ nữ công.

- 100% CBGV đăng kí và thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

6. Công tác kiểm tra, công tác tài chính công đoàn:

- Công tác kiểm tra: UBKT thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ. Trong học kì 1 không có vi phạm, không có khiếu kiện, không có vụ việc cần giải quyết.

- Công tác tài chính công đoàn: Thực hiện theo đúng nguyên tắc. Không có khó khăn, tồn tại.

III. Tự nhận xét, đánh giá xếp loại:

Trong học kì 1 công đoàn trường Tiểu học Phú Thịnh đã thực hiện tốt các hoạt động, các chương trình công tác. Hiện tại không có vướng mắc, tồn tại.

KẾT QỦA THI ĐUA ĐỢT II

 

TT

 

Họ và tên

 

ND1

 

ND2

 

ND3

 

ND4

Điểm tự ĐG, XL

Tổ ĐG, XL

Hội đồng TĐ ĐG, XL

 

Ghi chú

Điểm

XL

Điểm

XL

Điểm

XL

1

Nguyễn Thị Hải Hoa

40

73

42

40

195

A

195

A

195

A

 

2

Nguyễn Thị Hương

40

72

42

40

194

A

194

A

194

A

 

3

Lê Thị Tính

40

69

40

38

187

A

187

A

187

A

 

4

Hà Cẩm Vân

39

68

40

40

187

A

185

A

185

A

 

5

Nguyễn Hồng Liên

37

65

41

37

180

A

180

A

180

A

 

6

Nguyễn Ánh Tuyết

36

65

41

38

180

A

180

A

180

A

 

7

Nguyễn Thị Kiều

38

63

40

37

178

A

178

A

178

A

 

8

Đỗ Thị Nghị

36

60

38

36

170

A

170

A

170

A

 

9

Hoàng Thị Thư

37

62

40

36

175

A

175

A

175

A

 

10

Hoàng Thị Mỹ Linh

39

70

40

38

186

A

186

A

186

A

 

11

Lương Thị Phượng

 

Không XL - Nghỉ thai sản

 

12

Nguyễn Thị Ngoan

40

70

40

38

188

A

188

A

188

A

 

 

13

Nguyễn Thị Bài

36

65

37

37

175

A

175

A

175

A

 

 

14

Hoàng Thị Kiều

37

65

40

36

178

A

178

A

178

A

 

 

15

Cổ Thị Ngọc

 

 

 

 

 

A

 

A

 

A

Tổ vp

 

16

Lương Thanh Tùng

 

 

 

 

 

A

 

A

 

A

Tổ vp

 

17

Trần Văn Thanh

 

 

 

 

 

A

 

A

 

A

Tổ vp

 

18

Nguyễn Thị Dung

36

65

40

40

181

A

181

A

181

A

 

 

19

Nguyễn Thị Ngân

36

68

40

38

182

A

182

A

182

A

 

 

20

Trần Tố Uyên

36

60

39

37

172

A

172

A

172

A

 

 

20

Nguyễn Lan Anh

36

60

39

37

172

A

172

A

172

A

 

 

22

Triệu Thị Hiền

Không XL - Mới chuyển từ Lào Cai về

 

                     

Tổng số: 22. Trong đó: Xếp loại A: 19 đồng chí

                                      Xếp loại B: Không

                                     Không xếp loại: 2 (1 nghỉ thai sản, 1 mới chuyển về)

- Lớp TTXS: 1A,1C,2A,3A,3B,4A,5A,5B

- Lớp TT: 1B,2B,4B

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 5
Tháng 09 : 249
Năm 2020 : 9.827